Związana z nim jest legenda, która mówi, że Matka Boska idąc tędy do Górki Klasztornrj, wstąpiła nań by się rozejrzeć.Stąd wzięły się widoczne na jego powierzchni przebarwienia, przypominające ślady stóp. Podobno w czasie II wojny św.

Ukryte pomiędzy zalesionymi wzgórzami leży ok. 0,5 km na południe od Więcborka na trasie Więcbork - Mrocza. Wegług jednej z kilku wersji powtarzanej od niepamiętnych czasów legendy, kiedyś w miejscu jeziora było wzgórze, na którym wznosił się klasztor.

Dawny kościół ewangelicki powstały w 1778 roku. Po 1945 roku był częścią składową Parafii w Zabartowie, później samodzielna parafia. Budynek o cechach barokowych z dzwonnicą z XIX wieku.

Kościół pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie został zbudowany w 1781 roku, na fundamentach poprzedniego, opisanego przez wizytatora Trebnica podczas wizytacji parafii w 1653 roku, jako "zbudowany z muru pruskiego" i wewnątrz wyłożony drewnem.

Pierwsza informacja o Parafii pojawiła się w 1405 roku. Obecny kościół wybudowano w latach 1772-1778 z wykorzystaniem części murów poprzedniego. Budowniczym był Dawid Facel z Chojnic.

Wzniesiony w latach 1865-1866 w stylu neogotyckim wg planów Fryderyka W. Koepke z Białośliwia. Wyposażenie wnętrza pochodzi z VVIII i XIX wieku. Budynek uatrakcyjniony strzelistą wieżą góruje nas wisłą.

Prowadzone od 1999 roku dzięki przypadkowemu odkryciu pojedynczej urny przez miejscowych rolników. Odkryte znaleziska datuje się od neolitu (ok.000 p. n e.) do okresu wpływów rzymskich (160-220 n.e). Cmentarzysko zlokalizowane jest przy drodze gruntowej z Zakrzewka do tzw. Dwunastu Apostołów.

Zbudowany w 1595 roku przez Jana Orzelskiego na miejscu wcześniejszego, drewnianego dworu. W 1860 roku przebudowany w stylu neorenesansowym dla Theodora von Bethmann-Hollwega, przez znanego architekta Martina Gropiusa z Berlina.

Styl neoklasycystyczny z elementami neorenesansu. Po II wojnie światowej pałac przeznaczono na siedzibę Technikum Rolniczego, dzięki czemu przetrwał w stosunkowo dobrym stanie do czasów obecnych. W 2001 roku oddany w 10-letnią dzierżawę przez powiat sępoleński, odzyskuje dawną świetność.