Zespół pałacowo-parkowy w Suchorączku

Zbudowany jako niewielki murowany dwór w 1853 roku. Powiększony w 1880 roku dla rodziny Nehring, i w latach 20-tych XX wieku dla Otto Kunkla. Po 1945 roku zaadoptowany na dom dziecka, od 1959 roku na dom pomocy społecznej dla dorosłych.

Taką funkcję pełni do dziś. Rozbudowany w 1994 roku. Wokół pałacu nieduży park krajobrazowy, schodzący stokiem do rzeki Orlej. Obiekt dostępny tylko z zewnątrz.