Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej

W Górce Klasztornej znajduje się Sanktuarium Maryjne wraz z kościołem NMP Niepokalanie Poczętej, w którym znajduje się Cudowny Obraz Matki Bożej Góreckiej z XVII wieku, koronowany 6 czerwca 1965 przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Górka Klasztorna jest najstarszym w Polsce miejscem kultu maryjnego. Matka Boża objawiła się w tym miejscu pasterzowi w roku 1079. Dzisiaj miejsce to jest znane z Cudownego Obrazu Matki Bożej Góreckiej oraz studzienki, w której woda z chwilą ukazania się Maryi nabrała cudownych właściwości. Jest to najstarsze Sanktuarium Maryjne w Polsce. 14 czerwca 2015 odbyło się uroczyste nadanie tytułu Bazyliki mniejszej sanktuarium w Górce Klasztornej z okazji 50-lecia koronacji obrazu MB Góreckiej.