Kościół w Więcborku

Pierwsza informacja o Parafii pojawiła się w 1405 roku. Obecny kościół wybudowano w latach 1772-1778 z wykorzystaniem części murów poprzedniego. Budowniczym był Dawid Facel z Chojnic.

Wystrój wnętrza rokokowo - klasycystyczny z 1779 roku i z początku XX wieku Kościół rozbudowany w 1937 roku o nowe prezbiterium, kruchtę i zakrystię. Wtedy też powstał mur ogrodzeniowy i nowa, murowana dzwonnica.