loga 

„Podwyższenie standardu świadczonych usług w obiekcie noclegowym Olimpijka Lidia Wrzesińska”

Cel projektu: Rozwój przedsiębiorczości, podniesienie standardu świadczonych usług poprzez remont 4 pokoi wraz z łazienkami oraz doposażenie obiektu noclegowego Olimpijka Lidia Wrzesińska.

BENEFICJENT: Olimpijka Lidia Wrzesińska, ul. Sportowa 2a, 89-410 Więcbork

Przedmiotem operacji jest:

1. Remont pokoi i łazienek.

Pomieszczenia objęte remontem to pomieszczenia pokojowe i łazienki w liczbie po 4 sztuk (4 pokoje i 4 łazienki) oraz pomieszczenie gospodarcze, w którym będzie wymiana samych drzwi wejściowych. Prace remontowe w tych pomieszczeniach (pokoje i łazienki) będą polegać na:

  1. rozbiórce okładzin podłogowych-posadzkowych i wykonaniu nowych okładzin,
  2. demontażu urządzeń sanitarnych w łazienkach i montażu nowych,
  3. demontażu drzwi wejściowych i montażu nowych,
  4. demontażu stolarki okiennej i montażu nowej,
  5. pracach malarskich i gipsowych ścian i sufitów,
  6. wymianie opraw oświetleniowych - lamp w pokojach i łazienkach na nowe wraz z włącznikami
  7. montażu oświetlenia zewnętrznego - lampy solarne
  8. montażu nowych luster z oświetleniem w łazienkach

Posadzka w pokojach zostanie wykonana z paneli drewnianych na podkładzie z pianki z folią izolacyjną. Okładziny ścienne i sufitowe zostaną pokryte nową gładzią gipsową i pomalowane farbą emulsyjną. W każdym pokoju zostanie wymieniona stolarka drzwiowa (drzwi zewnętrzne wejściowe) i okienna.

Ponadto w każdym pokoju zostaną zamontowane nowe oprawy oświetleniowe.

W pomieszczeniu gospodarczym jako jedynym zostanie wymieniona wyłącznie stolarka drzwiowa zewnętrzna na nową.

W łazienkach okładziny sufitowe zostaną pokryte nową gładzią gipsową i pomalowane farbą emulsyjną.

Każda łazienka zostanie wyposażona w nowe urządzenia sanitarne tj. brodzik wpuszczony w posadzkę wraz z kabiną natryskową i baterią natryskową.

Ponadto w każdej łazience zostaną zamontowane nowe oprawy oświetleniowe - lampy wraz z lustrem z oświetleniem.

Budynek zostanie wyposażony od strony wejść do pokoi w instalację oświetleniową zewnętrzną - lampy solarne.

2. Zakup wyposażenia. Zakres planowanych zakupów: materace do łóżek – 39 szt.

Operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", Działanie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"; Umowa o dofinansowanie Nr 00094-6523.2-SW0210008/21/22 z dnia 11.04.2022 r. zarejestrowana w rejestrze UM po nr WS-I-L.052.18.5.1961.2021.