Rynek w Więcborku

W Więcborku została wykonała rewitalizacja rynku dzięki czemu miasto zyskało całkiem nowe oblicze.

Zrealizowano m.in. nową płytę główną rynku z fontanną. Fontanna powstała na planie okręgu o średnicy 8 m, jej nawierzchnia składa się z kostki i płyt granitowych. Zamontowano 9 dysz sterowanych elektronicznie, podświetlenie strumienia wody reflektorami LED o zmiennej kolorystyce. Fontanna nie posiada niecki (wszystkie urządzenia do jej obsługi znajdują się w podziemnej komorze technologicznej w odległości około 11 m od środka fontanny), a efekt wydobywania się strumieni wody jest bezpośrednio z nawierzchni.

Rewitalizacja centrum miasta objęła także wykonanie drogi dojazdowej przy istniejącej promenadzie, placu pod scenę, nowych chodników, drogi dojazdowej i placu postojowego przy kościele, nowej nawierzchni, parkingu i chodników przy drodze wojewódzkiej, a także oświetlenia elewacji kościoła, podświetlenia od dołu: dzwonnicy przy kościele i pomnika Orła Białego.